Aurinkopaneelien kierrätys

Aurinkopaneelien kierrätys

Aurinkopaneelit ovat nykyään yhä yleistyvä trendi, sillä ne tuottavat toimiessaan täysin päästötöntä energiaa ja ovat näin ollen hyvin ekologinen vaihtoehto energian tuotantoon. Monissa tapauksissa on mahdollista myös säästää rahaa aurinkopaneeleja käyttämällä. Aurinkoenergian suosio on kasvamassa maailmanlaajuisesti huimaa vauhtia, eikä monikaan välttämättä tule ajatelleeksi, että aurinkopaneeleiden ympäristövaikutukset riippuvat kuitenkin hyvin paljolti niiden monivaiheisesta valmistusprosessista, kuljetuksista, asennuksista sekä varsinkin siitä, mitä niille tapahtuu käytöstä poiston jälkeen! Aurinkopaneelit eivät nimittäin suinkaan ole ikuisia, vaan menettävät tehoaan pikkuhiljaa ajan kuluessa ja tämänhetkisten aurinkopaneeleiden käyttöiäksi on arvioitu noin 25-30 vuotta, jonka jälkeen päästäänkin kysymykseen, mitä tehdä vanhoille aurinkopaneeleille?

Uhka vai mahdollisuus?

On jopa väitetty, että aurinkopaneelit tuottavat 300 kertaa enemmän jätettä, kuin ydinvoima. Kasvava kysyntä lisää odotetusti tietenkin myös jätteen määrää ja vaikka paneelit tuottavat toimiessaan täysin päästötöntä energiaa, niin useissa aurinkokennoissa kuitenkin käytetään hyvin myrkyllisiä metalleja, kuten kadmiumia tai inidiumia, jotka aiheuttavat muun muassa vaaraa luonnolle, mikäli niitä ei kierrätetä oikeaoppisesti.

Aurinkopaneelien valmistus vaatii tietenkin myös luonnonvarojen käyttöä ja energian saantia, mutta tällä hetkellä tuotetuilla paneeleilla on arvioitu energian takaisinmaksuaika kaksi vuotta. Niinpä kahden vuoden aikana ne ovat tuottaneet enemmän sähköä kuin mitä niiden valmistukseen vaaditaan. Kierrättämällä jo tiensä päähän tulleet aurinkopaneelit säästetään myös luonnonvaroja.

Uhka vai mahdollisuus?

Aurinkoenergia on kuitenkin hyvin kestävää energiaa, sillä emme voi mitenkään yli kuluttaa sitä, sitä tosiaan riittää aivan kaikille! Lisäksi sitä on saatavilla kaikkialla maailmassa, sillä aurinkohan paistaa jokaiseen pienempäänkin kolkkaan maapallolla. Aurinkoenergia ei myöskään aiheuta muun muassa meluhaittoja, kuten esimerkiksi tuulivoima tai vaadi aktiivista kunnossapitoa, sillä aurinkopaneelit ovat hyvin pitkälti huoltovapaiksi tehtyjä, sillä ne eivät sisällä liikkuvia osia ja kestävät hyvin luonnon aiheuttamaa kulutusta. Lisäksi aurinkoenergia voi olla monella tapaa taloudellisesti se kaikista kannattavin vaihtoehto, ainakin mikäli talouden vuositason kulutus on suhteellisen suuri. Tutkimukset osoittavat että yli 15 000 kWh kulutuksella saadaan aurinkoenergiasta paras hyöty irti ja juurikin suurin hyöty tulee esimerkiksi omakotitaloissa.

Päästöttömänä tuotantomuotona aurinkoenergian ympäristövaikutukset ovat useisiin muihin energian tuotantomuotoihin nähden tällä hetkellä maailmassa todella vähäiset. Tähän samaan tulisi tietenkin myös pyrkiä tulevaisuudessa aurinkoenergian suosion yhä kasvaessa kasvamistaan ja aurinkopaneelien lisääntyessä kovaan tahtiin maailmanlaajuisesti.

Kierrätä, kierrätä, kierrätä!

Aurinkopaneelien hiilijalanjälkeä voidaan ehdottomasti parantaa entisestäänkin kierrättämällä ne oikeaoppisesti käytöstä poiston jälkeen, näin ollen saadaan talteen materiaaleja, joista voidaan valmistaa uusia tehokaita ja ekologisia aurinkopaneeleita sekä välttämään ympäristölle aiheutuvaa taakkaa. Varsin ongelmalliseksi kierrätyksen tekee kuitenkin se, että kierrätyspisteitä aurinkopaneeleille on vielä toistaiseksi tarjolla valitettavasti todella niukasti, sillä aurinkopaneelien tämän hetkisen käyttöiän ollessa suhteellisen pitkä, jopa 30 vuotta, eivät suurin osa niistä ole tulleet vielä tiensä päähän ja asiaan ei vielä toistaiseksi ole panostettu tarpeeksi.

Jotkin yritykset kuitenkin onneksi ottavat vastaan aurinkopaneeleita ja huolehtivat niiden asianmukaisesta kierrättämisestä. Tämä mahdollisuus toivottavasti lisääntyy huimaa vauhtia lähitulevaisuudessa ja kierrättäminen tulee yhä enemmän esille, sillä ainoastaan tällä tavoin aurinkoenergiasta saadaan entistä ekologisempaa ja kannattavampaa, ilman ylimääräisiä jätteitä ja ympäristön kuormittumista.

Aurinkoenergia itsessään on päästötöntä energiaa, mutta valitettavasti myöskään aurinkopaneeleiden rakentaminen ei ole täysin ympäristöystävällistä, sillä paneelien valmistukseen tarvittavien materiaalien kuten hopean, alumiinin, indiumin, telluurin sekä galiumin saatavuus voi hyvinkin tulevaisuudessa tuottaa ongelmia. Tämä jo itsesään on todella pätevä syy kierrätykselle, sillä näin saadaan kaikki materiaalit uusiokäyttöön ilman luonnon jatkuvaa kuormittamista ja voidaan nauttia tästä päästöttömästä ja varsin ekologisesta energiasta vielä pitkän aikaa tulevaisuudessakin!