Kierrättäminen on oleellista planeetan tulevaisuudelle

Tämän päivän maailmassa kierrättäminen on hyvin tärkeä asia, että voimme jättää planeettamme elinvoimaisena vielä tulevillekin sukupolville. Kierrättäminen on hyväksi ympäristölle, kun valmistamme uusia tuotteista sellaisista vanhoista tuotteista, joita emme enää käytä. Kierrättäminen alkaa kotoa. Jos et varsinaisesti heitä pois vanhoja esineitäsi vaan käytät ne johonkin uuteen tarkoitukseen, harrastat itse asiassa kierrättämistä. Kierrätystä ajatellessa täytyy miettiä täyttä kokonaisuutta, käytön vähentämistä, uudelleenkäyttämistä ja kierrättämistä. Ihmiskunta on toiminut tähän asti huolettomasti maapallon kohtelemisen suhtaan ja asiaan on pakko tulla kestävän kehityksen kannalta muutos, ei pelkästään asioiden tekemisessä vaan myös koko ajattelutavassa. Jokainen Euroopan unionin asukas tuottaa Eurostatin tilaston mukaan keskimäärin 475 kilogrammaa yhdyskuntajätettä vuosittain. Näistä jätteistä kierrätetään keskimäärin 28 prosenttia, kompostoidaan 16 prosenttia, poltetaan 27 prosenttia ja kaatopaikalle viedään 28 prosenttia. Suomalaiset tuottavat jätettä hieman keskiarvoa enemmän ja jätteistä noin puolet poltetaan. Kierrätykseen suomalaisten jätteistä päätyy 18 prosenttia.

Kierrättäminen kannattaa

Kierrättäminen on hyödyksi ympäristölle, koska käytämme vanhoja ja jätteisiin heitettyjä tuotteita muuntaaksemme ne samoiksi uusiksi tuotteiksi. Koska tällä tavoin pystymme säästämään resursseja ja tuotamme vähemmän jätettä kaatopaikoille, pystymme ehkäisemään ilman ja veden saastumista. Jos kierrätämme yhden alumiinitölkin, pystymme säästämään tarpeeksi energiaa television käyttämiseksi kolmen tunnin ajan. Tämä toki riippuu television energiankulutuksesta, mutta antaa hyvän idean siitä, kuinka paljon tuotteiden kierrättämisellä kyetään säästämään energiaa.

Esimerkiksi pelkästään Yhdysvalloissa painetaan päivittäin noin 40 miljoonaan sanomalehteä, josta aiheutuva jätemäärä kaatopaikalle vastaa noin puolta miljoonaa puuta viikoittain. Tähän asti ihmiset ovat kohdelleet maapalloa ajattelemattomasti, mutta ajatusmallin on muututtava jatkossa. Paperi, muovi, lasi ja alumiinitölkit ovat esimerkkejä niistä tuotteista, joita kierrätetään suuria määriä.

Kierrättämistä täytyy ajatella laajempana yhtälönä, jonka tärkeimmät tekijät ovat kulutuksen vähentäminen, uusiokäyttö ja kierrättäminen. Ensin sinun täytyy pohtia, tarvitsetko tuotetta ylipäätään, jos et tarvitse, älä myöskään hanki sitä. Jos sinun on pakko hankkia tuote, hanki sellainen, jonka voi käyttää uudelleen. Jos päädyt hankkimaan sellaisen tuotteen, jonka kierrättämiseen vaaditaan ammattilainen, vie syntyneet jätteet asianmukaiseen keräysastiaan. Kulutuksen vähentäminen on myös tärkeä osa kierrättämistä. Kun jätettä tuotetaan vähemmän, kaatopaikkoja ei tarvitse rakentaa suuremmiksi ja luonnolle säästyy enemmän tilaa.

Kierrättämisen keinot

Kierrättäminen tarjoaa kaksi erilaista hyötyä. Ensinnäkin sen ansiosta kaatopaikkojen tarve vähenee ja ilman sekä veden saastuminen vähentyy ja toiseksi näin saadaan käytettyä uudelleen muussa muodossa muuten jätteisiin meneviä arvokkaita materiaaleja, kuten alumiinitölkkejä, muovia ja lasia. Kuluttajana sinun pitää ajatella ja kiinnittää huomiota ostamiisi tuotteisiin ja varmistaa aina itseltäsi, mitä todella tarvitset ja voitko hankkia tuotteen pakkauksessa, joka tuottaa vähemmän jätettä. Kun jokainen kuluttaja hoitaa oman osuutensa kierrättämisessä, vaikutus on valtava kokonaisuuteen.

Kierrättäminen kannattaa

Ihmiset voivat auttaa planeettamme pelastamisessa muutamalla eri tavalla. Heitä pois asunnostasi kaikki jätteet ja tavarat, joita et voi enää käyttää tai joille et keksi mitään muuta käyttötarkoitusta. Jos sinulla ei vielä ole jätteenlajittelua varten omia keräysastiaa, voit ostaa edullisesti kaikille kierrätettäville tuotteille oman kierrätysastiansa, esimerkiksi yksi biojätteelle, yksi energiajätteelle, yksi lasille, yksi muoville ja yksi paperille jne. Astiat voit käydä niiden täytyttyä tyhjentämässä jätteenkeräyspisteeseen. Pyri myös aina välttämään uusien muovi- ja paperipussien ostamista kaupassa siinä määrin kuin suinkin mahdollista. Ne eivät pelkästään saastuta ympäristöä, vaan myös täyttävät omalta osaltaan kaatopaikkoja. Ja pyri ostoksia tehdessäsi valitsemaan tuote, jossa on käytetty vähiten pakkausmateriaalia. Vuositasolla pelkästään erilaisiin pakkausmateriaaleihin kulutetaan miljoonia ja ne päätyvät kuitenkin kaatopaikoille.