Kierrätys ja ilmastonmuutos – osa 1

Nykypäivänä kuulee lähes joka tuutista, että pitäisi kierrättää ja edesauttaa maapalloamme. “Kierrätä ja ota askel kohti ilmastonmuutoksen estämistä”! Juuri uutisoitiin, kuinka Suomi tuhlaa vuosittaiset voimavaransa jo joka vuoden kevääseen mennessä, ja MTV:n Huomenta Suomi pohti, kuinka voisimme omalta osaltamme vähentää ilmastonmuutoksen nopeutumista. Silti monille on jäänyt tulkinnanvaraiseksi tai suorastaan epäselväksi, kuinka kierrätys konkreettisesti vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja parantaa maapalloamme. On huomattavasti helpompaa asennoitua ilmastonmuutokseen ja tilanteen parantamiseen, kun ymmärtää mistä tarkalleen on kyse. Samaten kierrättäminen tapahtuu luonnollisesti ja sujuu helpommin ja tehokkaammin, kun tiedostaa miten se vaikuttaa ympäristöömme. Ymmärtämällä käsitteet itse kukin voi tehdä positiivisia elämänvalintoja useammasta vaihtoehdosta.

Mikä tarkoitetaan ilmastonmuutoksella?

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ilmaston lämpeneminen, joka aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia ympäri maapallon. Usein puhutaan kasvihuonekaasuista ja kasvihuonepäästöistä – nämä ovat hiilidioksidia, metaania ja muita kaasuja, jotka pääsevät ilmakehään. Kasvihuonekaasu-sanoitus usein kantaa negatiivista konnotaatiota mutta pääsääntöisesti kasvihuonepäästöt ovat jopa elintärkeitä ympäristöllemme, muun muassa kasvit tarvitsevat hiilidioksidia (ja kuten kaikki tietävät, maailma tarvitsee kasveja). Ongelmia aiheutuu silloin, kun kaasuja vapautetaan liikaa ilmastoon. Kasvihuoneesta puhutaan siksi, että maapallon ilmakehä toimii kuin kasvihuoneen lasikatto, lämmittäen maata. Kasvihuonekaasut päästävät auringon säteilyn läpi lasikaton maapallolle mutta ne myös vangitsevat säteitä ilmakehän sisälle niin, ettei säteily pääse pois kasvihuoneesta ja takaisin avaruuteen. Siispä maapalloon jää niin sanotusti jumiin liikaa lämpöä. Suurin osa päästöistä aiheutuvat lämmityksestä, sähkönkulutuksesta ja liikenteestä.

Maapallon keskilämpötila on noussut peräti yhden kokonaisen asteen reilussa sadassa vuodessa. Vaikka tämä saattaa tuntua pieneltä määrältä, seuraukset näkyvät jo maapallollamme sekä pienemmällä skaalalla ihan päivittäisessä elämässämme. Sata vuotta on lyhyt aika etenkin nyt, kun väki elää yhä vanhemmaksi ja vanhemmaksi. Kyseessä on lapsenlastemme, tai heidän lasten, tulevaisuus ja mahdollinen olemassaolo – emme siis puhu asiasta, joka saattaa aiheuttaa ongelmia joskus satojen ellei tuhansien vuosien päästä. Merkittäviä ilmastonmuutoksen vaikutuksia, jotka näkyvät jo nyt, ovat merenpinnan nouseminen, sademäärien ja tulvien lisääntyminen sekä sitä vastoin kuivuuskausien yleistyminen. Mitä enemmän ilmasto lämpenee sitä suuremmat riskit se synnyttää. Ruoantuotanto vaarantuu, kun juomaveden saanti heikkenee – ja jo nykypäivänä monella eri puolella maapalloa juomaveden saanti on kaukana itsestäänselvyydestä. Luonto kärsii, joka puolestaan sairastuttaa ruokatuotantoa. Ja mikä huolestuttavinta, ilmastonmuutoksessa ei voida palata ajassa taaksepäin. Se on siis asia, joka tekee kovaa vauhtia tuloaan ja se täytyy hyväksyä. Voimme kuitenkin hidastaa maapallon lämpenemistä ja hillitä ilmastonmuutosta. Muutokset on tapahduttava mikro-tasolla, ihmisestä lähtöisin, ja kaikkien on tehtävä oma osansa.

Mitä minä voin tehdä?

Keskeisin tavoite ilmastonmuutoksen hillitsemisessä olisi vähentää fossiilisia polttoaineita sekä vaalia hiiltä sitovia nieluja, toisin sanoen ylläpitää muun muassa metsien elintärkeätä toimintaa. Säästämällä energiaa päästöt pienenee, joten olisi olennaista käyttää jo olemassa olevaa energiaa tehokkaasti sekä tuottaa uutta energiaa uusiutuvista ja päästöttömistä energialähteistä. Jokainen pystyy tähän pienillä muutoksilla koskien omaa kulutustaan. Käyttämällä julkista liikennettä tai, vielä parempi, kävelemällä tai pyöräilemällä voi vähentää suoraan itsestä aiheutuvia päästöjä. Toki ei ole realistista ajatella, että hävittäisimme kaikki autot maapallolta, eikä kaikkien ole mahdollista vaihtaa oman auton käyttö muuhun vaihtoehtoon. Kyseessä on pienet muutokset, kuten lyhyiden reissujen (lähikaupassa tai muutaman kadun päässä asuvalla kaverilla käyntien) tekeminen energiatehokkaalla, päästöjä vähentävällä tavalla. Ruokavaliostaan voi vähentää esimerkiksi naudan syöntiä, jonka tehotuotanto nopeuttaa ilmastonmuutosta monella eri tavalla, ja pyrkiä olemaan heittämättä ruokaa roskikseen, jolloin ruokaa tuotetaan entistä enemmän yli ihmisten tarpeen. Lentomatkustamisen sekä asumisen energiakulutuksen vähentäminen edesauttaa maapalloamme jo huomattavasti, jos ajattelee, että edes 10 prosenttia maapallon väestä tekisi niin sanottuja pieniä suuria muutoksia, jotka hädin tuskin näkyvät päivittäisessä elämässä.

Mitä minä voin tehdä?