Kierrätystaide

Yksi mielenkiintoisimmista kierrätyksen muodoista on vanhojen materiaalien ja jopa niin kutsutun romun muuttaminen taiteeksi.

Mieti, jos esimerkiksi joka päivä tuottamamme jätteen voisi käyttää materiaalina huikeissa taideteoksissa ja antaa niille täysin uuden elämän, tarkoituksen ja ulkomuodon. Tämä on hyvin yleistä jo kaikkialla maailmassa ja kierrätystaiteen suosio on edelleen kasvamaan päin. Roskaa ja romua osataan jo katsoa täysin uudesta kulmasta ja innovatiiviset taiteilijat kykenevät luomaan mitä mielenkiintoisimpia pintoja ja tekstuureita, käyttäen jo kertaalleen ihmisiä palvelleita materiaaleja. Kierrätystaiteessa idea lähtee yleensä kehittymään itse materiaalista tai tavarasta, mutta toisinaan myös idea on olemassa ensin ja myöhemmin etsitään siihen sopivia materiaaleja. Romusta ja roskasta voidaan rakentaa erilaisia 3D- tai 2D- installaatioita, patsaita tai esinekoosteita. Niitä pidetään yleensä esillä erilaisissa nykytaiteen gallerioissa tai jopa luonnossa. Kierrätystaide voi olla myös hyvin perinteisten ja tavallisten käyttöesineiden “irrottamista niille luontaisesta ympäristöstä” ja esittelemistä sellaisenaan, kuin korostaen esinettä itseään. Kierrätystaiteessa, kuten taiteessa yleensäkään, ei ole mitään rajoja ja mitä tahansa voi käyttää taiteen luomiseen tai jonkin tietyn asian tai mielipiteen esille tuomiseen. Kierrätystaide ei tosin ole mikään vasta viime vuosina keksitty villitys, vaan taiteilijat jo kaukaa historiassa ovat löytäneet siihen liittyvät arvot ja kauneuden. Kierrätystaiteeseen liittyvät poliittiset, käytännölliset ja ympäristölliset seikat ovat tosin vaihdelleet vuosikymmenien saatossa. Jokaisella taiteilijalla on varmasti ollut ja on edelleen oma tarinansa ja periaatteensa kierrätysmateriaalien käyttöön liittyen ja taide onkin aina varsin henkilökohtainen itseilmaisun muoto.

Historiaa ja kuuluisia suomalaisia taiteilijoita

Kierrätystaide on tunnettua jo aina Ensimmäisen maailmansodan ajoista alkaen. Tuolloin syynä oli yksinkertaisesti se, ettei taiteen tekemiseen välttämättä ollut käytettävissä juuri muuta materiaalia kuin hukkapaloja, roskaa ja romua. Ihmisillä on aina ollut suuri into ja halu taiteen luomiseen ja mielikuvituksellisiin installaatioihin, joten myös pula-aikoina haluttiin tehdä taidetta. Tällöin siis käytettiin sitä, mitä oli saatavilla.

Historiaa ja kuuluisia suomalaisia taiteilijoita

Suomessa niin kutsuttua esinetaidetta alettiin tietoisesti harjoittaa 60- luvulla, jolloin kuuluisimpia taiteilijoita tällä saralla olivat muun muassa Juhani Harri ja Ismo Kajander. Varsinkin Harrin, varsin mielenkiintoiset esinekoosteet vanhoista, käytetyistä ja kuluneista arkipäivän käyttötavaroista olivat suosittuja näyttelykohteita. Hänen tyylinsä oli muun muassa kerätä luonnosta ja kaatopaikoilta erilaisia materiaaleja ja asettaa ne lasilla suojattuihin laatikoihin, luoden näin niin kutsuttuja tilataideteoksia.80- luvulla kierrätystaide sai uusia sävyjä, kun Kari Caven tuli tunnetuksi romutavarasta valmistetuilla veistoksilla ja Kaarina Kaikkonen puolestaan kierrätysvaatteista tehdyillä tilainstallaatioilla. Jaana Syvänojan tyyli oli valmistaa esimerkiksi koruja kierrätyspaperista ja Miina Äkkijyrkkä on tehnyt suuria lehmäveistoksia vanhoista autonromuista. Ennen 60- luvun taiteilijoiden kierrätysinnostusta, ihmiset tunnustivat esineiden uudelleen käytön myös käytännöllisessä mielessä. Taiteen sijasta vanhat materiaalit kierrätettiin palvelemaan käyttäjäänsä uudella tavalla, kuten vaatteena, laukkuna tai muuna käyttöesineenä. Mitään ei haluttu heittää pois, mikäli oli pienikin mahdollisuus sen uudelleen hyödyntämiseen. Kulutuskulttuuri kehittyi vasta paljon myöhemmin pula-aikojen jälkeen, jolloin ihmisten kyky muokata esineitä heikkeni ja alettiin ennemmin suosia uuden tavaran ostoa, kuin vanhan materiaalin hyötykäyttöä.Tänä päivänä kierrätystaiteen taustalla luultavasti kaikkein vahvimmin ovat ympäristölliset seikat. Kierrättämistä suositaan jätteen vähentämiseksi ja korostetaan ajatusta siitä, että materiaalin ei tarvitse aina olla uutta, jotta siitä saadaan luotua jotain kaunista ja erilaista. Niin sanotun ekotaiteen edelläkävijöihin kuuluu muun muassa kuvataiteilija Timo Vartiainen, joka teki ison taideprojektin jo 1992- luvulla, ottaen vahvasti kantaa maailman kulutustottumuksiin ja jätteen tuottamiseen. Ekotaiteen edustajien määrä on viimevuosina lisääntynyt merkittävästi ja taide onkin yksi tehokkaimmista muodoista poliittisten mielipiteiden ilmaisuun.