Tyynenmeren jätelautat

Tyynellämerellä Kalifornian ja Havaijin välillä sijaitsee Tyynenmeren jätepyörre, jota kutsutaan myös maailman suurimmaksi kaatopaikaksi. Uusimpien tutkimusten mukaan jätepyörre on jopa 4–16 kertaa suurempi kuin aiemmat arviot ovat esittäneet. Nature-lehdessä julkaistu tutkimus kertoo, että jätepyörteen suuruus vastaa pinta-alaltaan kolmea Ranskan kokoista aluetta. Tyynenmeren roskapyörteessä on tämän tutkimuksen mukaan lähes 80 000 tonnia lähinnä muoviroskaa. Roskamäärän paino vastaan viittäsataa lentokonetta ja jätepyörre kasvaa koko ajan kiihtyvällä vauhdilla. Jätepyörre on käytännössä valtavan suuri pyörivä roskalautta, joka pyörii ympyrää Pohjois-Amerikan ja Havaijin välillä. Pyörre sisältää muun muassa muovipulloja ja muovipusseja, sekä muita muovinpalasia ja koko ajan lisääntyvää jätettä.

Jätepyörteen tutkiminen

Tutkimuksen teki Alankomaista peräisin oleva The Ocean Cleanup -järjestö. Tiedot jätteiden määrästä jätepyörteessä kerättiin nyt uudempia ja perusteellisempia menetelmiä käyttäen ja jätepyörrettä tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa myös kahdella lentokoneella ilmasta käsin. Tutkimukseen osallistui lentokoneiden lisäksi 30 monitoimialusta, joiden käyttämillä 652 roskankeräysverkolla hankittiin kaikkiaan yli miljoona muovinäytettä analysoitavaksi laboratoriossa. The Ocean Cleanupin tutkimuksessa päätettiin kartoittaa koko jätepyörteen alue siten, että kaikki alukset ajoivat samaan aikaan jätepyörteen läpi ottamalla myös näytteet samalla tavalla, jolloin tutkimuksessa saatiin katettua laaja alue ja jätteiden määrä ja laatu pystyttiin analysoimaan tarkemmin.

Jätepyörteen tutkiminen

Tutkimuksessa kerätyistä ja analysoiduista näytteistä 75 prosenttia oli yli viisisenttisiä muoviroskia, erilaisia tuotteita tai niiden palasia. Tutkimuksen muovijätteistä 8 prosenttia oli mikromuovia. Suuremmat muoviesineet hajoavat auringon säteilyn vuoksi pienemmiksi palasiksi. Mikromuovin määrä tekee jäteongelmasta pahemman, sillä sitä on melkein mahdotonta poistaa merestä. Suurin osa kaikesta merien muoviroskasta kertyy meriin Afrikassa ja Aasiassa sijaitsevista kymmenestä suuresta joesta. Vuosittain muoviroskaa arvioidaan päätyvän meriin 1,15–2,51 miljoonaa tonnia. Jätepyörre syntyy, kun muoviroska kulkeutuu merivirtojen mukana meren keskelle, jonne ne jäävät pyörteeseen hajoten pienemmäksi roskaksi. Osa roskasta painuu pohjaan ja osa jää kellumaan veden pinnalle.

Haitaksi eläimille

Maailman merissä on myös neljä muuta valtameripyörrettä, jotka sisältävät kaikkiaan miljoonia tonneja ympäristöä saastuttavaa jätettä. Jätepyörteiden jätemassa ulottuu meren pinnalta useiden metrien syvyyteen ja se voi aiheuttaa yllättäviä ympäristövaikutuksia. Monet linnut, merinisäkkäät ja kilpikonnat saattavat luulla pieniä muovihiukkasia planktoniksi ja niellä muovia kuvitellen sitä ravinnoksi, mikä vahingoittaa niiden ruoansulatusta. Muoviroska aiheuttaa vuosittain arviolta noin miljoonan linnun ja noin sadan tuhannen merinisäkkään kuoleman. Taloudellisia vahinkoja merenkulun, turismin ja kalastuksen kautta merten muovijäte aiheuttaa vuositasolla noin kymmenen miljardin euron verran. Merien muovijäte muodostaa erään suurimmista uhista merten ja ravintoketjujen saastumisen kannalta. On tutkittu, että jätepyörteen ympäristössä elävien merikilpikonnien ravinnosta jopa kolme neljännestä on merten muoviroskaa. Valtaosa muovijätteestä sisältää ympäristömyrkkyjä, joten eläimet saavat roskia syödessään myrkkyä omaan elimistöönsä. Merten ravintoketjujen kautta muovista saadut myrkyt saattavat edetä myös ihmisen ravintoketjuun ja sitä kautta ihmisiin.

Tavoitteena siivoaminen

Voittoa tavoittelematon The Ocean Cleanup -järjestö on tutkimuksensa julkaisun jälkeen ilmoittanut ryhtyvänsä puhdistamaan jätepyörrettä vuoden 2019 kesällä. Myös moni muu järjestö on ryhtynyt toimeen jätteiden siivoamisen suhteen, koska kansainvälisten järjestöjen toiminta on ollut hidasta. YK:n sopimus merioikeuksista on ollut voimassa jo vuodesta 1982 lähtien ja eräänä osana tätä sopimusta on merten jäteongelmat. Sopimusta ei ole kuitenkaan saatu pantua toimeen ja roskaaminen on päinvastoin vain kiihtynyt. The Ocean Cleanupin suunnitelma jätepyörteen siivoamiseksi on ohjata muoviroskan merivirtojen ja roskapuomien avulla siiloon, jonka kautta roskat voidaan kerätä talteen ja ohjata kierrätettäviksi. Tavoitteena on onnistua poistamaan noin puolet jätepyörteen muoviroskasta viiden vuoden aikana.